Home » ENTERTAINMENT » BBBaija 2019: Frodd begged to kiss me, Gedoni was into me – Venita